Icon

Genre: Magic

Cover Image

Oujo Denka wa Oikari no you desu

0
Status: Ongoing
Views: 135

Latest Chapter:

Chap 1
Cover Image

Modern Day God

4.4
Status: Ongoing
Views: 3,455

Latest Chapter:

Chap 2.5
Chap 2
Chap 1
Cover Image

Rebirth: City Deity

4.5
Status: Ongoing
Views: 21,072

Latest Chapter:

Chap 10
Chap 9
Chap 8
Cover Image
Cover Image

Maou to ore no hangyakuki

0
Status: Ongoing
Views: 2,229

Latest Chapter:

Chap 1.1
Cover Image

Taiworld

5
Status: Ongoing
Views: 425

Latest Chapter:

Chap 1
Cover Image

Universe's Sword

0
Status: Ongoing
Views: 232

Latest Chapter:

Chap 1
Cover Image

Please, Ms. Gem!

4.5
Status: Ongoing
Views: 10,728

Latest Chapter:

Chap 1
Chap 0
Cover Image

A Capable Maid

5
Status: Ongoing
Views: 3,154

Latest Chapter:

Chap 4
Chap 3
Chap 2
Cover Image

The Emperor's Companion

4.2
Status: Ongoing
Views: 2,354

Latest Chapter:

Chap 3
Chap 2
Chap 1
Cover Image
Cover Image

Magi - Sinbad no Bouken

4.8
Status: Ongoing
Views: 377,258

Latest Chapter:

Chap 169
Chap 168
Chap 167
Cover Image

The Dawn of the Witch

4.5
Status: Ongoing
Views: 1,310

Latest Chapter:

Chap 1
Cover Image

Vengeance of the Heavenly Demon

4.6
Status: Ongoing
Views: 12,297

Latest Chapter:

Chap 5
Chap 4
Chap 3
Cover Image

Futsugyou

4
Status: Ongoing
Views: 634

Latest Chapter:

Chap 2
Chap 1
Cover Image

Boushoku-Hi no Ken

0
Status: Ongoing
Views: 2,263

Latest Chapter:

Chap 1
Cover Image

Supreme Spirit Master

4.3
Status: Ongoing
Views: 56,235

Latest Chapter:

Chap 17
Chap 16
Chap 15
Cover Image

The Devil King's Sonata

3
Status: Ongoing
Views: 544

Latest Chapter:

Chap 1
Chap 0
Cover Image

Till She Met Her

0
Status: Ongoing
Views: 1,529

Latest Chapter:

Chap 10
Chap 9
Chap 8
Cover Image

The Dungeon Master

4.5
Status: Ongoing
Views: 120,047

Latest Chapter:

Chap 50
Chap 49
Chap 48
Icon chat

Latest Comment